PRA PENDAFTARAN e-CENSUS

Dimaklumkan bahawa Pra-Pendaftaran Banci Penduduk dan Perumahan 2020 (Banci 2020) Fasa 1 secara dalam talian (e-Census) telah berakhir.

Orang ramai yang telah berjaya membuat Pra-Pendaftaran dan menerima Invitation Code (IC) serta yang mengikuti dan mendapatkan IC di klinik e-Census boleh melengkapkan pengisian e-Census sehingga 6 Oktober 2020 (Selasa), jam 11.59 malam.

Bagi yang tidak berpeluang mengisi e-Census, pegawai banci akan melawat tempat kediaman anda untuk bancian secara bersemuka (Banci 2020) Fasa 2 mulai 7 hingga 24 Oktober 2020.

Sekiranya ada sebarang pertanyaan atau isu berkenaan Banci 2020, sila hubungi Hotline 1-800-88-7720 atau emel ke helpdesk.banci@dosm.gov.my

Terima kasih atas kerjasama yang diberikan dalam menjayakan Banci 2020.

“Data Anda Masa Depan Kita”